Рекомендаційний анотований список літератури "Козацькими шляхами" присвячений Дню українського козацтва

   Козацькими шляхами [Текст]: реком. анотований список л-ри присвячений Дню українського козацтва / Стрийська ЦРБ; метод.-бібліограф. відділ; укладач Л. Бур, відповідальна за випуск Г. Цуцуп. – Стрий, 2015. – 9 с.: іл. 
Запорізька Січ... Козаччина... Найлегендарнiше минуле українського народу, його святиня... Синонiми свободи, людської й нацiональної гiдностi, талановитостi... 
Навiть у наш час, якщо хочуть пiдкреслити вроду людини, її кращi риси,то говорять, що «вiн (вона) козацького роду». А щоб пiдкреслити чоловiчi якостi хлопчика чи юнака, говорять, що «з нього буде добрий козак». 
Свою безмежну любов та повагу до козацтва український народ висловив у чисельних пiснях, думах, легендах та переказах. При цьому прагнучи зберегти набуте пiд час iснування козацтва, народ створив прислiв'я: «Козацькому роду нема переводу». У найтяжчi часи народ вiрив у своє визволення, у вiдродження козацької вольницi, а при першiй же можливостi прагнув втiлити свою мрiю в життя. 

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!..
…Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!

                                            В. Симоненко
  14 жовтня православні християни святкують день Покрови Пресвятої Богородиці. І водночас у цей день відзначається День українського козацтва. Цей день – данина всім козакам, які зробили величезний внесок у формування української народності та досягнення Україною своєї незалежності. Саме виникнення козацтва допомогло консолідувати українців в боротьбі проти численних ворогів, які в ХУ-ХУІІ століттях неодноразово намагалися завоювати українські землі.
    Фундаментом всього українського козацтва була Запорізька Січ. Це був політичний центр республіки. Гетьмани Запорізької Січі мали великі урядові повноваження. Вони захищали землі і народ від зовнішнього ворога, вели міжнародні переговори від імені народу, вирішували глобальні питання, що стосувалися загального розвитку держави.
   У 1775 році Запорізька Січ була ліквідована рішенням імператриці Катерини II. Але, незважаючи на це, День українського козацтва сьогодні можуть святкувати справжні козаки, оскільки відродження козацтва стало невід’ємною частиною розвитку незалежної Україні після розпаду СРСР.
   У незалежній Україні свято офіційно існує з 1999 року (наказ Президента України від 7 серпня 1999 р.), але неофіційно святкується вже декілька століть.

Андрущенко В. Запорозька Січ як український феномен / В. Андрущенко,  В. Федосов. – К. : Заповіт, 1995. – 173 с.
Ця книга – про загадковий феномен нашої національної історії – українське козацтво, про створену ним Запорозьку Січ і суспільні інститути в ній. Не переповідаючи хрестоматійних історичних сюжетів, автори в основу свого дослідження поклали маловідомі або й зовсім невідомі факти, пов’язані з передумовами виникнення і розвитку запорожування, соціальними цінностями і організаційними засадами держави Війська Запорозького, її культури та економічного устрою.
В окремому розділі йдеться про історичну долю Запорожжя, залишену ним духовно-емоційну спадщину, його роль, як важливого чинника національного відродження українського народу. Для широкого кола читачів.


Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва: кн. ст. про буття укр. козацтва / О. М. Апанович. – К. : Веселка, 2009. – 714 с.
Книгу написала Олена Михайлівна Апанович (1919-2000) видатний історик, архівіст, письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та наукової нагороди Фундації Антоновичів (США), яка все своє подвижницьке життя присвятила дослідженню і популяризації козацтва. «Козацька енциклопедія для юнацтва» адресована найширшим читацьким колам, насамперед допитливому юнацтву – школярам та студентам. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом та посиланнями на джерела. Саме тому книжка виконуватиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, служитиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії рідного народу, сприятиме вихованню національної свідомості, утвердженню в суспільстві української національної ідеї.


Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування: 1734–1775 рр. / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 421 с.
Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі (1734–1775 рр.), присвячена книга відомого українського радянського історика проф. В. О. Голобуцького.
Використавши численні архівні матеріали та інші джерела, автор змалював яскраву картину життя та боротьби славнозвісних запорожців.
З великим інтересом читаються сторінки книги, на яких зображено тяжке становище нижчих верств запорозького населення, участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768—1774 рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.


Козацькі ватажки та гетьмани України. Укладено на основі «Історії   України-Русі » Миколи Аркаса / упорядк. Я. Мельничук та Б. Карабін. – Львів., 1991. – 174 с. 
Ця книга – свого роду хрестоматія з історії козаччини, що містить життєписи найславніших її ватажків, а також гетьманів України і укладена на основі історичних студій відомого дослідника нашої минувшини Микола АРКАСА, твори якого популярні в багатьох країнах і лише на його батьківщині опинилися в числі «забутих».
Морозенко, М. Іван Сірко. Великий характерник / М. Морозенко.  Львів : Видавництво Старого Лева, 2012.  164 с.
Життя Івана Сірка овіяне легендами і сповнене  карколомних пригод. Він народився незвичайною дитиною, з особливим даром характерництва, що допоміг йому здобути багато перемог, і перед усім – над собою.Мушкетик, Ю. На брата брат : роман / Ю. М. Мушкетик. Х. : Фоліо, 2012. 317 с.
У романі «На брата брат» відтворено події, що розгорталися в Україні за часів гетьмана Виговського, коли після смерті Богдана Хмельницького боротьба за державну незалежність вилилася у братовбивчу війну. Через долі героїв роману братів Журавок автор зображує страшну трагедію цієї війни: люди однієї крові стають ворогами – брат іде на брата – і голови свої кладуть, не здобувши ні слави, ні волі, ні правди.


Мушкетик, Ю. Останній гетьман / Ю. М. Мушкетик. Погоня : романи / Ю. М. Мушкетик. Х. : Фоліо, 2012. 374 с.
До книги відомого майстра сучасної української прози, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка Юрія Мушкетика увійшли два романи – «Останній гетьман» і «Погоня». У центрі першого роману – визначна історична постать, державний діяч, останній керманич козацької України Кирило Григорович Розумовський. Хоч би які оцінки давали йому історики, перед нами освічений і далекоглядний політик, що, ставши на гетьманство, дії свої передусім спрямував на модернізацію козацького ладу, провів кілька важливих реформ і, попри будь-які утиски та перешкоди, вставав на захист прав і свобод козацької автономії. Роман «Погоня» — захоплююча історія про козака-характерника, якому й чорт не брат, про його сумні та веселі пригоди на довгому шляху з Січі додому.

Сорока Ю. "Іван Богун": історичний роман у двох частинах. - Харків, видавництво "Фоліо", 2010 рік. Том 1, Том 2, 539 стор.
Юрій Сорока народився в 1973 році у Хмельницькому, де й досі живе. Його роман "Іван Богун", поданий видавництвом "Фоліо" на здобуття премії "Книга року Бі-Бі-Сі 2010", здобув третю премію на конкурсі рукописів "Коронація слова".
За словами видавництва, герой твору Юрія Сороки, полковник кальницький, вінницький і подільський, а пізніше й наказний гетьман Іван Богун є чи не найяскравішою постаттю в плеяді полковників Хмельницького. Він також часто є героєм історичних романів.
"Історичний роман - і цим все сказано. Років 30 тому роман міг би стати подією десь поруч із перекладами Моріса Дрюона чи Андре Моруа. Щоправда, і Моруа, і Дрюон чудово усвідомлювали, що пишуть для розваги читача, зате анотація до "Івана Богуна" повторює тези про "олтар служіння Батьківщині".
Перевагою роману є використання історичного фактажу - точні дати, імена, топоніми тощо. Єдине попередження - не маю кваліфікації прокоментувати їх відповідність правдивій об'єктивній дійсності.

Шевчук Валерій. Козацька держава / В. Шевчук. – К. : Абрис, 1995. – 392 с. 
Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості.


Фігурний Ю. Історичні   витоки   українського   лицарства : нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Ю. Фігурний. – К. : Стилос, 2004. –  308 с.
 Книга знайомить читачів з історичними витоками  українського   лицарства  -козацтва. Автор досліджує проблему зародження і розвитку козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. У книзі розглядаються стародавні елементи козацького культурного комплексу, які пов’язують його з мілітарною культурною традицією багатьох індоєвропейських народів. Окремі нариси присвячені вишколу молодих воїнів, культу воїнів-звірів, культам коня та меча-шаблі, кобзарям, символіці червоного кольору, особливому ставленню воїна до жінки, я також побратимству, лицарському кодексу, впливові козацької культура на українське державотворення та правотворення.
Книга розрахована на викладачів та студентів історичних факультетів вищих навчальних Закладів, усіх тих. хто цікавиться історією та культурою  українського   лицарства  – козацтва.

Яворницький  Д. І.  Історія   запорізьких   козаків / Д. І. Яворницький. У 3-х т. –  Львів: Світ, 1990.  –319 с.
Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471-1734 рр..
На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького  козацтва.
Висвітлюються питання соціально-економічних  історій, суспільного устрою, життя та побут запорозького козацтва, описані територія й кордони, природні умови  Запорізької  Січі. Для викладачів, студентів, істориків, етнографів, пропагандистів.


*****************************************************
   Вже минуло більше двох століть, як не стало Запорозької Січі. Та пам»ять про неї живе й вічно житиме в серці нашого народу. Запорозьке козацтво протягом віків самовіддано боролося проти кріпосників, чужоземних загарбників. Його непримиренність до поневолювачів та героїзм будили й запалювали наступні покоління на боротьбу за кращу долю українського народу.
     Кожен в Україні чув про козаків. Про них написано багато наукових книжок і художніх творів, знято фільмів. Про козацький рід і його ватажків говориться в урочистій пісні нашої держави – Гімні України. Козаків можна побачити на парадах українського війська, їх зображення на українських грошах та марках. А про малого хлопця, дорослого парубка, що вміє відстояти свою честь і захистити слабшого, старого, жінку у нас кажуть: справжній козак. І в це слово вкладають розуміння найбільших чеснот  нашого народу. Козак в явленні українця – це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею, захисник Вітчизни, оборонець прав, віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе на Україні.
    Про те, хто такі козаки, звідки вони взялися, як жили, як захищали свою державу, і розкажуть всі ці книжки. Читайте їх, і ви відкриєте для себе хвилюючий світ буремної історії нашого краю через життя, боротьбу, подвиг і безсмертя козацького духу.
Дорогі читачі! Хотілося б, щоб до вас через віки дійшов шелест козацьких знамен, брязкіт козацької зброї, бій, як блискавка, як межа між минулим і майбутнім нашого народу.
   Хай козацькому роду не буде переводу!
Немає коментарів:

Дописати коментар