Методично-бібліографічний відділ


Головним завданням методично-бібліографічного відділу є удосконалення змісту,  форм і методів роботи бібліотек ЦБС та виявлення і поширення позитивного досвіду роботи бібліотек-філій.
Провідним аспектом діяльності відділу є консультаційна та методична допомога, яка надається бібліотечним працівникам району. Працівниками відділу проводяться наради, семінари, методичні дні, заняття «Школи молодого спеціаліста», на яких бібліотекарям філій надається методична і консультаційна допомога з різних аспектів бібліотечної роботи.
Методична допомога стосується проблематики роботи в сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної діяльності, вивчення потреб користувачів та їх задоволення рівнем обслуговування в бібліотеках.

Підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників, обслуговуванню користувачів сприяє фонд методичної літератури з бібліотечної справи, а також актуальних матеріалів з відзначення знаменних та ювілейних дат державних, релігійних, літературних діячів держави та краю.
З метою надання методичної  і практичної допомоги бібліотекам-філіям району, а також участі в переобліках, передачах бібліотечного фонду, комплексних обстеженнях, здійснюються виїзди. Надається методична допомога в оформленні наочної популяризації книги, оформленні тематичних стелажів, стендів, в організації і проведенні масових заходів.
Щоквартально складаються методичні рекомендації по плануванні роботи на різну тематику «Для тих хто планує роботу». Проведено презентацію бібліотек-філій сіл: Завадів, Нежухів, «Сучасна бібліотека - 2013».
Форми методичної роботи в переважній більшості традиційні. Однією з ефективних форм методичної роботи є комплексні вивчення, або «експертно-діагностичний аналіз» діяльності бібліотек.
Під час таких вивчень працівники не лише фіксують факти, але й аналізують роботу, відзначаючи позитивне, застосування інноваційних форм і методів, узагальнюють недоліки, пропонують шляхи їх усунення та дають рекомендації щодо вирішення проблемних питань.
Щорічно проводяться конкурси на кращий сценарій, на кращий масовий захід.
Методистом постійно готуються питання на Раду при директору з питань роботи тієї чи іншої філії, про удосконалення роботи з користувачами, стан перевірки бібліотечних фондів, ін.
Ведуться теки-накопичувачі:
  •  “Використайте у своїй роботі”, 
  • “Сценарії”, 
  • “Бібліотеки Стрийської ЦРБС на сторінках преси”, ін.
  •   У методичному відділі оформлено фотоальбом “Творчі акції роботи бібліотек”, зібрано ряд краєзнавчих матеріалів бібліотеками району.  
Важливим елементом методичної роботи в бібліотеці є проведення досліджень, спрямованих на збір та аналіз даних про проблеми, пов’язані з бібліотечними послугами. Щорічно у всіх бібліотеках системи проводиться день суцільного обліку запитів користувачів, вивчення наявності та складу бібліотечного фонду бібліотеки.
Щорічно проводяться практикуми і тренінги з новопризначеними працівниками і з працівниками з малим стажем роботи на теми:
-  Основні аспекти в роботі з дітьми;
Облік і ведення щоденників роботи і читацьких формулярів;
- Ведення краєзнавчої і систематичної  картотек газетно-журнальних статей;
- Задоволення читацьких потреб по шкільній і навчальній програмах.
Щорічно методичним центром збирається та аналізується звітно-планова документація бібліотек-філій та на їх основі складається загальний план ЦБС. 
З метою вивчення стратегії оновлення діяльності сільських бібліотек у сучасних соціально-економічних умовах, підвищення рівня їх бібліотечно-інформаційної діяльності, посилення їх ролі в забезпеченні виховного процесу виховання користувачів інформаційної культури, любові до книги, збереження та оновлення бібліотечних фондів, а також їх ефективне використання. 
Головним завданням сільської бібліотеки є надання інформації користувачам та виховання в них основ інформаційної культури. саме на це спрямовані зусилля методичного центру районної бібліотеки, методична та інформаційна обізнаність по всіх напрямках. вся методична робота буде в рамках програми "Світ сільської бібліотеки".

Працівники методично-бібліографічного відділу:


Галина Цуцуп - 
зав. методично-бібліографічним відділом, освіта - базова вища, стаж роботи - 25 років
               
     Володимира Ільків  
провідний методист, освіта - вища,  стаж роботи - 10 років

    Лідія Бур -
      бібліограф ЦРБ, освіта - базова вища, 
стаж роботи - 10 років

Лілія Війтович -
 бібліотекар методично-бібліографічного відділу, освіта - базова вища, 
стаж роботи - 1 рік.

Немає коментарів:

Дописати коментар